In simplicitate cordis mei: David og Thérèse av Lisieux (4)


...og med glede (1 Krøn 29,17)Far from being timid, morose, acerbic or melancholy, or putting on a dreary face, the saints are joyful and full of good humour. Though completely realistic, they radiate a positive and hopeful spirit. The Christian life is “joy in the Holy Spirit” (Rom 14:17), for “the necessary result of the love of charity is joy; since every lover rejoices at being united to the beloved… the effect of charity is joy” (Thomas Aquinas, Summa Theologiae, I-II, q. 70, a. 3).[1]


Thérèse innleder sin selvbiografi med å si at det hun gjør når hun skriver, er å stemme i en lovsang om Guds barmhjertighet, slik den har vist seg i hennes liv.[2] Hun låner ord fra en av salmene tilskrevet David: «Jeg vil alltid synge om Herrens miskunn» (Sal 89,1). Kjell Arild Pollestad kommenterer:


Thereses selvbiografiske skrifter med alt hva de inneholder av prøvelser, lidelser og mørke, er likevel gjennomstrømmet av en dyp glede, og noe som nesten kunne kalles et åndelig humør. Selv de søstrene i klosteret som ikke likte henne, måtte innrømme at bedre humør enn Therese kunne ingen ha. Hun smilte nesten bestandig, hennes glade latter hørtes i rekreasjonene, hennes sans for humor åndet i hennes brev og kvikke bemerkninger. Som det frie menneske hun var, hadde hun selvironiens nådegave, og tok aldri seg selv høytidelig.[3]


Denne gleden er knyttet nettopp til hjertets enkelhet og til den barmhjertige kjærlighet Thérèse konsentrerte hele sitt liv om. Broder Roger uttrykker det i en tidlig versjon av Taizés regel:Anyone who lives in mercy is neither over-sensitive nor constantly disappointed. He gives himself simply; joyfully, with all his heart; freely, not looking for anything in return. […] Simplicity lies in the free joy of a brother who has given up any obsession with his own progress or backsliding to keep his eyes fixed on the light of Christ.[4]


Der er altså en glede som går dypere enn det som foregår på overflaten. Ja, der er en glede i selve kampen, «kampens fryd» som Tolkien skriver om, som får Rohans ryttere til å synge en «fager og forferdelig» sang mens de slåss.[5] Broder Roger beskriver det slik:


Denne feiringen er noe helt annet enn en forbigående eufori. Kristus vekker den i menn og kvinner som er seg fullt bevisst verdens situasjon, og i stand til å konfrontere de alvorligste hendelser. Men disse menneskene kjenner også i seg selv de samme trang til makt og dominans de ser er opphav til krig og urettferdighet i verden. De vet at kampen begynner i dem selv, slik at de ikke, uten å merke det, skulle havne på parti med undertrykkerne. Slik blir selve kampen en feiring: feiringen av kampen for at Kristus skal være og forbli vår første kjærlighet, feiringen av kampen for å reise de undertrykte opp.[6] 


Det er gleden over å kjempe for det gode – slik den som lider for kjærlighetens skyld kan finne glede midt i lidelsen. Fordi Thérèse gjennomlevde sitt indre mørke i solidaritet med dem som ikke har troen, og som en kamp for sannheten om Guds kjærlighet, kunne hun bevare den dype gleden, tross sin sykdom og åndelige natt.


Hver gang det dukker opp en ny anledning til kamp, når fienden kommer for å utfordre meg, står jeg ham modig imot, og fordi jeg vet det er feigt å duellere, vender jeg ryggen til min motstander uten å verdige ham et blikk, men løper så til min Jesus og forteller ham at jeg er rede til å utgyte mitt blod til siste dråpe for å bekjenne at det finnes en himmel. Jeg sier til ham at jeg er glad for at jeg ikke er i stand til å glede meg over den skjønne himmelen her på jorden, dersom han ved dette vil åpne den for evigheten for de stakkars ikke-troende. På tross av at denne prøvelsen har fjernet all min glede, kan jeg likevel utbryte: Herre, du fyller meg med glede ved ALT du gjør (jfr. Sal 92,5). For finnes det noen større glede enn å lide for din kjærlighet?[7]


Gi som gave det dere fikk som gave (Matt 10,8)


«Perfect joy is self-giving. Whoever knows it seeks neither gratitude nor kindness. It is sheer wonder renewed by the sight of the generosity of the Giver of all gifts, material and spiritual. It is thankfulness. It is thanksgiving.»[8]


For David ble både seire og nederlag en del av hans historie med Gud og den misjon han på Guds vegne utførte for folket. Thérèse skriver til sin søster Céline:


Hvor lett det er å glede Jesus, å henrykke Hans hjerte. Det er bare å elske Ham uten å se på seg selv, uten å bry seg om sine feil og mangler… Din Therese er ikke helt på høyden for tiden, men Jesus lærer henne å dra nytte av alt, både av det gode og det onde hun oppdager i seg selv… De åndelige veilederne lærer at vi går fremover i fullkommenhet ved å gjøre et stort antall gode gjerninger, og de har sikkert rett, men min veileder, som er Jesus, lærer meg ikke å telle mine gjerninger; Han lærer meg å gjøre alt av kjærlighet, å ikke nekte ham noe, å være glad når Han gir meg en anledning til å vise at jeg elsker Ham, men dette gjøres i fred, i overgivelse. Det er Jesus som gjør alt og jeg gjør ingenting.»[9]


Thérèses betydning ligger kanskje ikke i at hun var den første eller den eneste som kom med et originalt budskap, eller at hun var den beste til å formulere det, men i at hun blir et levende eksempel på en dyp evangelisk sannhet, ifølge en spiritualitet og en logikk som har røtter allerede i Det gamle testamente, på et bestemt sted, til en bestemt tid. Gud utvalgte seg en bortgjemt liten karmelittnonne for å minne Kirken og verden om sentrale aspekter ved troen som trengte å løftes frem, ved å la henne erfare dem og leve dem ut i sitt eget liv.


Whereas the church of her day preached a dread of sin and a systematic ascent to ultimate virtue and spiritual and moral perfection, Thérèse – fully in the spirit of St. Paul’s letters – taught the need to accept with joy and thankfulness one’s own weaknesses as a space that God’s kindness and mercy may enter (while haughty virtue refuses admittance).[10]


Thérèse evnet å ta imot den gaven som ble gitt henne, slik David tok imot sitt kall til å bli Israels konge, og gi den videre ved å gi hele seg til Gud, i full tillit, uten å holde noe tilbake:


Ved dette livets aften vil jeg tre frem for deg med tomme hender, for jeg vil ikke be deg, Herre, om å telle mine gjerninger. Alle våre rettferdige gjerninger er ufullkomne i dine øyne. jeg vil derfor ikle meg din egen rettferdighet og av din kjærlighet få motta det å eie deg i all evighet.[11]


Når David og Thérèse så oppriktig, fullstendig og med glede kan gi alt, er det fordi de i dypet av sine hjerter er klar over at de først har fått alt. I seg selv er de ingenting, og det de har å gi, er det Gud som har lagt i deres hender. «[Jeg kan] ikke forestille meg en større kjærlighet enn den det har behaget deg å gi meg uten noen som helst fortjeneste fra min side,» sier Thérèse til Gud.[12] Den som får erfare at kjærligheten – den som ble Thérèses kall – ikke i første omgang er at vi elsker Gud, men at Gud elsker oss, og som kommer til tro på denne kjærlighet (jfr. 1 Joh 4,10.16), det mennesket vil være i stand til å istemme Davids lovsang fra Krønikeboken (1 Krøn 29,10-17), både med sin stemme og med sitt liv:
   Velsignet er du, Herre, vår far Israels Gud, fra evighet til evighet!

   Deg, Herre, tilhører storhet og makt,
          herlighet, ære og majestet,
          alt som er i himmelen og på jorden.
          Ditt er riket, Herre,
          og du er opphøyd som overhode over alt.

   Rikdom og ære kommer fra deg,
          og du rår over alle ting.
          I din hånd er kraft og styrke.
          Du har i din makt å gjøre alt stort og sterkt.

    Og nå, vår Gud, takker vi deg
          og lovsynger ditt herlige navn.

   For hvem er jeg, og hvem er mitt folk?
          Skulle vi være i stand til å gi slike frivillige gaver?
          Nei, alt kommer fra deg.
          Det vi gir, kommer fra din hånd.

   For vi er fremmede for ditt ansikt
          og gjester som alle våre fedre.
          Som en skygge er våre dager på jorden
          og uten håp.

    Herre, vår Gud,
          all denne rikdommen vi har samlet
          for å bygge et hus for ditt hellige navn,
          den kommer fra din egen hånd,
          og alt er ditt.

   Min Gud, jeg vet at du ransaker hjerter
          og gleder deg over oppriktighet.
          Av oppriktig hjerte har jeg frivillig gitt deg alt dette.Tillitsfullt og med glede, Herre, har jeg gitt deg alt!

- av sr. Ingeborg-Marie OP
Hele teksten som pdf her 


[1] Pave Frans, Gaudete et exsultate 122.
[2] En sjels historie, s. 23.
[3] Therese, s 130.
[4] Schutz, Roger, Parable of Community, trans. Emily Chisholm and the Brothers (Oxford: A. L. Mowbray & Co. Ltd, 1980), ss. 29-30.
[5] Tolkien, J. R. R., Ringenes Herre: Atter en konge, overs. Torstein Bugge Høverstad (Den Norske Bokklubben, 1992), Bok 5, kap 5, «Rohirrims ritt», s.776.
[6] Schutz, Roger, Ta fête soit sans fin (Taizé: Les Presses de Taizé, 1972), ss. 17-18, min oversettelse.
[7] En sjels historie, s. 225.
[8] Schutz, Parable, ss. 25-26.
[9] Thérèse av Lisieux’s brev, sitert i Pollestad, s. 107.
[10] Halik, Patience, s. 32.
[11] En sjels historie, s. 281.
[12] En sjels historie, s. 272.