Hellighetens år (VII)

Å ja, jeg forstår nå at den fullkomne kjærlighet består i å bære over med andres feil og ikke på noen måte la seg forbause av deres svakheter, å la seg berike av den minste lille dydsakt man ser dem gjøre.


(St. Thérèse av Lisieux, En sjels historie,
overs. Jeanne Wreden, St. Olav Forlag 2014, s. 234)